OWP

Герман улсын OWP фирмийн

  • OWP
  • Mexx
  • Metropolitan

зэрэг алдартай брэндийн хараа болон нарны шилүүдийг албан ёсоор Монголд авчирч хэрэглэгчдэд хүргэдэг.