Rupp & Hubrach

Germany's innovative manufacturer of spectacle lenses.
Rupp & Hubrach

Rupp & Hubrach нь германы нүдний шил үйлдвэрлэдэг шилдэг компани. 1922 оноос нүдний шил үйлдвэрлэж эхэлсэн. Германы Бамберг хотод төв нь байдаг. 500 ажиллагсадтай. Олон жил дараалж германы шилдэг нүдний шил үйлдвэрлэгчээр шалгарч буй. Олон хараат болон спорт шилний үйлдвэрлэлтээр их туршлагажсан.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу.